PRIVATPOLITIK

Klienten ger ett tydligt och informerat samtycke till användningen av PL Invest OÜ (webbshop rahvamotoparts.ee) (”Säljare”) för behandling av hans personuppgifter. Personuppgifter som kunden lämnat in när ansökan lämnas in anges i Säljarens Klients Register och används för att tillhandahålla försäljnings- och leveransservice till kunden.

Skydd av personuppgifter tillhandahålls av säkerhetsåtgärder. Personuppgifter som krävs för att skicka varorna till Kunden skickas till de företag som tillhandahåller posttjänster. Säljaren åtar sig att inte överföra registrerade personuppgifter till obehöriga, utom. i fall som föreskrivs i lag.

Kunden har rätt att veta vilken personlig information vi lagrar från våra kunder. Kunden har rätt att korrigera, ändra eller ta bort sådana uppgifter. Vi samlar in uppgifterna från Kunden när du beställer i vår webbutik.