PRIVAATSUSPOLIITIKA

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks PL Invest OÜ (online-kauplus rahvamotoparts.ee) (edaspidi “Müüja”) kasutamiseks. Kliendi poolt taotluse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse Müüja Klientide registrisse, mida kasutatakse Kliendile müügi ja kättetoimetamise teenuse osutamiseks.

Isikuandmete kaitse tagatakse turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud kaupade saatmiseks Kliendile, saadetakse postiteenuseid osutavatele ettevõtetele. Müüja kohustub mitte registreeritud isikuandmeid üle kanda volitamata isikutele, välja arvatud. seaduses sätestatud juhtudel.

Kliendil on õigus teada, millist isiklikku teavet me klientidelt säilitame. Kliendil on õigus neid andmeid parandada, muuta või kustutada. Me kogume Kliendi poolt sisestatud andmeid, kui teete tellimuse meie veebipoes.

Der Kunde hat das Recht zu wissen, welche persönlichen Informationen wir von unseren Kunden speichern. Der Kunde hat das Recht, solche Daten zu korrigieren, zu ändern oder zu löschen. Wir erfassen die Daten, die der Kunde bei der Bestellung in unserem Online-Shop eingegeben hat.